کمک نقدی

با اهدای مبالغ مالی، می‌توانید کمک کنید تا بیشترین خدمات رو به افراد نیازمند ارایه دهیم.

کمک غیر نقدی

اگر می‌خواهید وقت یا مهارت‌هاتون رو به اشتراک بذارید، می‌توانید به ما بپیوندید و به افراد نیازمند کمک کنید.

فعالیت داوطلبانه

اگر دوست دارید داوطلبانه در فعالیت‌های خیریه شرکت کنید، می‌تونید به ما ملحق بشید و همراه ما باشید.

کمک نقدی

با اهدای مبالغ مالی، می‌توانید کمک کنید تا بیشترین خدمات رو به افراد نیازمند ارایه دهیم.

کمک غیر نقدی

اگر می‌خواهید وقت یا مهارت‌هاتون رو به اشتراک بذارید، می‌توانید به ما بپیوندید و به افراد نیازمند کمک کنید.

فعالیت داوطلبانه

اگر دوست دارید داوطلبانه در فعالیت‌های خیریه شرکت کنید، می‌تونید به ما ملحق بشید و همراه ما باشید.

پیمایش به بالا